• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

 

Beograd, 16.12.2016. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

PREDMET:ZAHTEV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA RADI REŠAVANJA STATUSA APOTEKA

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Farmaceutska komora Srbije zajednički iniciraju sastanak sa Vama radi rešavanja statusa apoteka u Republici Srbiji. Stanje u apotekama usled nelojalne konkurencije, nepotpunog pravnog okvira apotekarske delatnosti, otvaranja privatnih apoteka bez ikakvog plana i reda je sve gore.
Otpočelo se uz saglasnost lokalnih samouprava i sa iznajmljivanjem prostorija u kojem se nalaze apoteke bez ikakvog valjanog pravnog osnova pozivajući se na član 164. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Stavom 1. navedenog člana propisano je da radi racionalnog korišćenja kapaciteta u zdravstvenoj delatnosti i stvaranja uslova za potpuniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana, zdravstvene ustanove sa sredstvima u državnoj svojini, koje su osnovane za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava građana u oblasti zdravstvene zaštite, ukoliko raspolažu slobodnim kapacitetom (prostor i oprema), mogu izdavati u zakup ove kapacitete, u skladu sa zakonom.
Dakle samo ukoliko raspolažu slobodnim kapacitetom u vidu prostora i opreme, deo prostora i opreme apoteke mogu biti date u zakup, a ne na način kako to čine pojedine lokalne samouprave, koje idu čak i dalje, pa čak i zaposlene zajedno sa prostorom potpuno nezakonito”iznajmljuju”vlasnicima privatnog kapitala. Čak i apoteke koje se nalaze u sastavu pojedinih Domova zdravlja su na ovaj način ustupljene privatnicima.
Zahtevamo da se zaustavi bezakonje i hitno preduzmu mere za otklanjanje navedenih nepravilnosti.
Ukazujemo Vam i na činjenicu da pojedine ustanove isplaćuju zaposlenima minimalne zarade, a pojedine nisu isplatile iste i po više meseci.
Ukoliko se hitno ne pristupi ozbiljno i odlučno u rešavanju ovog problema, urušiće se apoteke u državnom vlasništvu, a građani Republike Srbije će ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja, iz razloga što vlasnici privatnog kapitala pretežno otvaraju apoteke u mestima u kojima mogu da ostvare profit, a ne zbog opšteg interesa –zdravstvene zaštite stanovništva.
Osnivači apoteka umesto da pomognu i da olakšaju poslovanje istih i omoguće stanovništvu da uživaju farmaceutsku zdravstvenu zaštitu, u nedostatku rešenja, čine suprotno i svojim nezakonitim postupanjem urušavaju čitav sistem.
Zbog svega navedenog tražimo hitan sastanak sa Vama radi iznalaženja adekvatnog rešenja.
S poštovanjem,

Predsednik Sindikata
dr Zoran Savić

 

Beograd, 12.12.2016. godine
U skladu sa Odlukom Republičkog odbora Sindikata, u subotu 10.12.2016. u Novom Sadu, sa početkom u minut do 12, u organizaciji Pokrajinskog odbora Sindikata održan je protest „Za očuvanje javnog zdravlja – zdravlje nije na prodaju“.
Na skupu kome je prisustvovalo oko 1000 članova Sindikata javno su saopšteni zahtevi Vladi Republike Srbije:
1. ZAHTEVAMO REŠAVANJE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA I POŠTOVANJE PRAVA ZAPOSLENIH
2. ZAHTEVAMO DA NADLEŽNA MINISTARSTVA REPUBLIKE SRBIJE PREDUZMU MERE RADI IZMENE PROPISA KAKO BI SE OBEZBEDILA KVALITETNIJA ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA (UNAPREĐENJE USLOVA RADA, OBEZBEĐENJE DOVOLJNOG BROJA MEDICINSKIH SESTARA, NEGOVATELJA, LEKARA, NEMEDICINSKIH RADNIKA, OBEZBEĐENJE SREDSTAVA ZA PLAĆANJE IZVRŠENOG RADA ZAPOSLENIH...)
3. ZAHTEVAMO DA SE OČUVA PRAVO GRAĐANA NA DOSTUPNOST, JEDNAKOST I DOSTOJANSTVEN NIVO ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE
4. ZAHTEVAMO DA BUDEMO UVAŽENI I KAO LIČNOSTI I KAO ZAPOSLENI, JER MI NISMO ROBOVI NITI JE ZDRAVLJE NA PRODAJU.
Učesnicima skupa obratili su se predsednik Sindikata dr Zoran Savić, predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata dr Dunja Civrić, predsednik Južnobačkog okruga Daribor Stjepanović, predsednik Pododbora za socijalnu zaštitu LJubinko Ilić i predsednik SO AU Novi Sad mr. pharm. Jelena Lopatić.
Predstavnici Sindikata su jasno i nedvosmisleno poručili Vladi Republike Srbije da se po hitnom postupku moraju rešiti problemi apotekarskih ustanova, da se mora izvršiti izmena pozitivnih propisa u cilju obezbeđenja pružanja kvalitetnije zdravstvene i socijalne zaštite, da RFZO mora prebacivati sredstva za obavljeni rad i da resorno ministarstvo mora da vrši potpunu kontrolu nad radom istog, jer će se u suprotnom urušiti ceo zdravstveni sistem, da se mora povećati broj izvršilaca, jer trenutno stanje urušava zdravlje zaposlenih i korisnika zdravstvenih i usluga socijalne zaštite.
Protestu je svojim prisustvom, kao i podršku dao i Krister Anderson, visoki funkcioner Sindikata LO iz Švedske.
Zahvaljujemo kolegama na učešću i iskazanoj podršci i spremamo se za dalje aktivnosti.
Sredstva javnog informisanja su objavila vest sa protesta (N1, RTS, Blic...).
Sindikat nastavlja aktivnosti u cilju ispunjenja naših opravdanih zahteva.

VIDIMO SE U BEOGRADU!!!

 

 

 

Beograd, 2.12.2016. godine
ROS DONEO ODLUKU O ORGANIZOVANJU PROTESTA U MINUT DO 12
”ZDRAVLJE NIJE NA PRODAJU”

Obaveštavamo Vas da je Republički odbor Sindikata doneo Odluku o održavanju PROTESTA U MINUT DO 12 u organizaciji Pokrajinskog odbora Sindikata, na Pozorišnom trgu 1, u Novom Sadu, u subotu 10. decembra 2016. godine, u 11:59 časova.
Protest u minut do 12 ”ZDRAVLJE NIJE NA PRODAJU” se organizuje zbog urušavanja radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Protesni ZAHTEVI SINDIKATA SU:
Rešavanje statusa apotekarskih ustanova
Izmena propisa radi poboljšanja kvaliteta usluga zdravstvene i socijalne zaštite
Zahtevi Sindikata vezani za rešavanje statusa apoteka i položaja zaposlenih nisu realizovani iako smo od 2012. godine ukazivali na alarmantno stanje u apotekarskim ustanovama.
Sindikat je ukazao na pogubnost privatizacije apoteka, iz razloga što će građani Republike Srbije ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja. Vlasnici privatnog kapitala ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da ostvare profit. To dalje znači da će sve nerentabilne apoteke koje se nalaze u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima biti zatvorene, a građani ostati bez mogućnosti da se snabdeju lekovima u sredinama u kojima žive.
Pojedine apotekarske ustanove su bez ikakvog pravnog osnova izdate u zakup privatnicima, uključujući i zaposlene kao da su oni roba ili robovi.
STOP BEZAKONJU-RADNIK NIJE ROBA!!!
U brojnim ustanovama zdravstva i socijalne zaštite postoji manjak izvršilaca čak i u odnosu na onaj broj određen aktom Vlade Republike Srbije.
JEDNA SESTRA/NEGOVATELJICA NA 50 PACIJENATA/KORISNIKA!!!
SVE ”U SKLADU” SA VAŽEĆIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA!!!
RFZO gleda na svaki način da umanji primanja zaposlenih, a na pružanje kontinuirane zdravstvene zaštite koju su zaposleni dužni da pruže ne obraća pažnju.
IZGARAMO NA POSLU, A RFZO NEĆE DA PREBACI SREDSTVA ZA OBAVLJENI RAD!!!
RFZO-DRŽAVA U DRŽAVI!!!
Ukazivali smo na hitnost izmena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama..., Uredbe o koeficijentima..., iz razloga što se naglo urušio radno-pravni položaj zaposlenih i što je trenutno stanje i pravno i faktičko neodrživo.
Ništa od navedenog nije urađeno, zbog čega Sindikat organizuje Protest U MINUT DO 12.
Pozivamo Vas da se pridružite Protestu jer ”ZDRAVLJE NIJE NA PRODAJU”!!!

 

Pokrajinski odbor doneo odluku o organizovanju  protesta u minut do 12
„ZDRAVLJE NIJE NA PRODAJU – ZA OČUVANJE JAVNOG ZDRAVSTVA“

Na sednici Pokrajinskog odbora koja je održana 23. novembra 2016. u Novom Sadu, u središtu rasprave bili su brojni problemi: situacija u apotekarskim ustanovama, urušavanje statusa zaposlenih i uslova rada, nedostatak potrebnog broja izvršioca, opterećenost zaposlenih, onemogućavanje isplate prekovremenog rada (pripravnost, dežurstva) zaposlenima koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, odnosno sa skraćenim radnim vremenom, radno-pravni status zaposlenih koji rade na određeno vreme dve godine i duže, rastuće nezadovoljstvo zaposlenih uslovima rada i zaradama, odlazak stručnih kadrova u inostranstvo, očuvanje kvaliteta zdravstvene zaštite i drugi...
Članovi Pokrajinskog odbora su ocenili da godinama unazad ukazuju da nagomilani problemi u zdravstvu zahtevaju efikasno i sistemsko rešavanje, ozbiljna i odlučna postupanja nadležnih institucija. Međutim, argumentovani sindikalni zahtevi za hitno rešavanje ovih problema, sa predlozima konkretnih rešenja i mera za njihovo urgentno rešavanje, do sada nisu dali očekivane rezultate.
Opšta ocena je da je svim zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a prvenstveno zaposlenima u apotekarskim ustanovama, potrebna snažnija sindikalna podrška. Izražena je spremnost da se očuvanje javnog zdravlja i interesa pacijenata i građana, kao i prava zaposlenih i dostojanstvo profesije, brane u kontaktu sa nadležnim institucijama, ali i svim sredstvima sindikalne borbe - pa i izlaskom na ulice.
Članovi Pokrajinskog odbora su zauzeli jedinstven stav da su zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predugo bili strpljivi i doneli Odluku o organizovanju PROTESTA.
Protest u organizaciji Pokrajinskog odbora Sindikata održaće se u minut do 12 u subotu, 10. decembra 2016. godine u Novom Sadu, ispred zgrade Srpskog narodnog pozovrišta.

Obaveštenje o protestu    preuzmi pdf

 

Beograd, 9.11.2016. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

PREDMET: OMOGUĆAVANJE PRUŽANJA KONTINUIRANE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Poštovani,
Sindikat je u proteklom periodu primio više dopisa od strane članstva i ovlašćenih sindikalnih predstavnika u kojima se navodi da je postupanjem Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje-filijala onemogućena isplata prekovremenog rada (pripravnosti, dežurstava) zaposlenima koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, odnosno sa skraćenim radnim vremenom.
Na ovaj gorući problem smo ukazivali godinama unazad i predložili konkretan predlog za rešavanje istog kroz izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti na način da se propiše da:
”zaposleni koji rade sa skraćenim radnim vremenom mogu raditi prekovremeno radi pružanja kontinuirane zdravstvene zaštite”.
Trenutno stanje i faktičko i pravno je neodrživo i ugrožava ceo zdravstveni sistem.
Zbog nedovoljnog broja izvršilaca nije moguće obezbediti kontinuiranu zdravstvenu zaštitu bez uvođenja prekovremenog rada, a RFZO osporava isplatu ovakvog rada zaposlenima koji rade na poslovima sa povećanim rizikom.
RFZO je otpočeo sa utuženjima radi povraćaja navodno nezakonitog utrošenih novčanih sredstava.
Napominjemo da su pojedini sudski postupci prvostepeno rešeni u korist ustanova, što je još jedan dokaz nezakonitog postupanja RFZO.
Organizacija posla je u isključivoj nadležnosti direktora ustanove. Zaposleni koji su radili prekovremeno za svoj rad moraju biti plaćeni shodno pozitivnim propisima. Ukoliko RFZO nastavi sa ovakvim postupanjem urušiće se ceo zdravstveni sistem.
Zbog svega navedenog, a u cilju obezbeđenja kontinuirane zdravstvene zaštite insistiramo na hitnom rešavanju ovog problema.
Otvoreni smo za razgovor na ovu temu u vremenu koje Vama odgovara.
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

 

Beograd, 27.10.2016. godine
PRIHVAĆENA INICIJATIVA SINDIKATA ZA REŠAVANJE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA

Nakon upućene inicijative našeg Sindikata nadležnim državnim organima za rešavanje statusa apotekarskih ustanova, održan je sastanak kome su prisustvovali: ministar zdravlja, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar finansija i ministar privrede.
U toku je razmatranje finansijskih izveštaja apotekarskih ustanova.
Dogovoreno je da se u naredne dve nedelje održi sastanak na kome će jedina tema biti status apotekarskih ustanova.
Očekujemo da će se na tom sastanku usaglasiti stavovi i naći rešenja za postavljene zahteve Sindikata.
Sastanku će prisustvovati pored predstavnika navedenih ministarstava i predstavnici lokalnih samouprava i direktori apotekarskih ustanova.
O svim detaljima i terminu održavanja sastanka bićete blagovremeno obavešteni.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
Ministar, Aleksandar Vulin
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

PREDMET: ZAHTEV ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POMOĆI I NOVOGODIŠNJE (BOŽIĆNE) NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Posebnim kolektivnim ugovorima za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite u Republici Srbiji propisano je pravo na isplatu novogodišnje nagrade zaposlenima.
Članom 105. stav 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 1/2015) propisano je da zaposlenima pripada pravo na isplatu novogodišnje nagrade u jednakom iznosu, a da o visini nagrade iz stava 2. ovog člana, Vlada i reprezentativni sindikati pregovaraju svake godine u postupku donošenja predloga budžeta Republike Srbije.

Članom 69. Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 11/2015) propisano je da se zaposlenima može isplatiti novogodišnji poklon.
Od dana kada je 2014.godine Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014), osnovica za obračun i isplatu plata umanjena za 10%, zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite nije isplaćivana novogodišnja, odnosno božićna nagrada, niti jednokratna pomoć.

Podsećamo Vas da smo Vam 26.avgusta 2016.godine uputili zahtev za povećanje plata za 10% uz napomenu da svako povećanje plata ispod 7,8745% ne bi vratilo plate zaposlenima na nivo koji su imali pre umanjenja iz 2014.godine.
Ukazujemo da je prosečna plata u delatnosti zdravstva niža od proseka u Republici Srbiji, a da je u delatnosti socijalne zaštite niža za čak 30% od republičkog proseka.

Obzirom na poboljšano stanje u budžetu RS, smatramo da su se stekli uslovi za realizaciju naših zahteva.

S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

 

Beograd, 7.10.2016. godine
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

PREDMET: ZAHTEV ZA REŠAVANJE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA

Poštovani,
U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, obraćamo Vam se sa zahtevom za konačno rešavanje statusa apotekarskih ustanova u Republici Srbiji.
Ukazivali smo godinama unazad na neodrživo stanje u apotekarskim ustanovama usled nelojalne konkurencije, nepostojanja pravnog okvira apotekarske delatnosti, otvaranja privatnih apoteka bez ikakvog plana i reda... Takvo stanje je dovelo do situacije da će većina apotekarskih ustanova godinu završiti sa negativnim saldom, a sve više istih se duži vremenski period nalaze u blokadi. To je dalje dovelo do naglog urušavanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.
Pojedine ustanove isplaćuju zaposlenima minimalne zarade, a pojedine nisu isplatile iste i po više meseci (apoteka Pančevo poslednja islaćena zarada za februar 2016.godine, apoteka Novi Sad za jun 2016. godine, apoteka Sremska Mitrovica uvedena minimalna zarada...).
Sindikat je jedini izašao sa konkretnim predlozima za rešavanje problema apotekarskih ustanova. Stav resornog ministarstva je da jedno od rešenja bude postavljanje profesionalnog menadžmenta u apotekarskim ustanovama.
Mišljenja smo da profesionalni menadžment neće rešiti nagomilane probleme apotekarskih ustanova i zbog toga insistiramo na uvažavanju ranije predatih zahteva.
Stav Sindikata je jasan i nedvosmislen, apsolutno smo protiv privatizacije apotekarskih ustanova.
U slučaju da se ne pristupi ozbiljno i odlučno u rešavanju ovog problema, odnosno ukoliko dođe do privatizacije apoteka, građani Republike Srbije će ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja, iz razloga što vlasnici privatnog kapitala otvaraju apoteke u mestima u kojima mogu da ostvare profit, a ne zbog opšteg interesa –zdravstvene zaštite stanovništva.
To dalje znači da će sve nerentabilne apoteke koje se nalaze u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima biti zatvorene, a građani ostati bez mogućnosti da se snabdeju lekovima u sredinama u kojima žive.
Pojedini osnivači na sve načine pokušavaju mimo pozitivnih propisa da apotekarskim ustanovama uzmu sve prihode, što najoštrije osuđujemo (Kragujevac, Niš...).
Umesto da pomognu i da olakšaju poslovanje apotekarskih ustanova i omoguće stanovništvu da uživaju farmaceutsku zdravstvenu zaštitu, pojedine lokalne samouprave nastoje da svojim pravno neutemeljenim odlukama uruše i one ustanove koje u neravnopravnoj tržišnoj utakmici obavljaju delatnost zbog koje su osnovane i još uvek održavaju optimalan nivo likvidnosti. Ostvarene prihode bi trebalo uložiti u osnovna i obrtna sredstva, kao i stimulaciju zaposlenih kako bi doprineli još boljem poslovanju apotekarskih ustanova.
Sa iznetog, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i rešavanja statusa apotekarskih ustanova, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije ponavlja ranije upućene

ZAHTEVE
1. Da se ni pod kojim uslovima ne sprovodi postupak privatizacije apotekarskih ustanova u državnom sektoru
2. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora)
3. Utvrđivanje jedinstvene cene leka
4. Da RFZO u celosti preuzme obavezu isplate zarada-plata zaposlenih
5. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem, a smanjenje ili ukidanje marže će urušiti ceo zdravstveni sistem
6. Izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj.


Očekujemo Vaše hitno postupanje u cilju sprečavanja daljeg urušavanja apotekarskih ustanova i položaja zaposlenih i donošenje konkretnih mera.
Molimo Vaše izjašnjenje na istaknute zahteve Sindikata u roku od 20 dana od dana prijema.
Ukoliko u navedenom roku ne dobijemo odgovore i ne otpočne se sa konkretnim merama, bićemo prinuđeni da svoja prava ostvarimo kroz radikalniji vid aktivnosti uključujući proteste i štrajk. Nadamo se da do toga neće doći i da ćemo vođenjem socijalnog dijaloga iznaći adekvatno rešenje.
S poštovanjem,
Predsednik Sindikata dr Zoran Savić

 

Beograd, 22.09.2016. godine
Obaveštavamo članstvo da je dana 21.09.2016.godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su pored predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva, prisustvovali državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik ministra zdravlja Slađana Đukić sa saradnicima.
Razgovarano je o otvorenim pitanjima.
Na sastanku su ponovo razmatrani i problemi u radu apotekarskih ustanova.
Stav ministarstva je da jedno od rešenja bude postavljanje profesionalnog menadžmenta u apotekarskim ustanovama.
Mišljenja smo da profesionalni menadžment neće rešiti nagomilane probleme apotekarskih ustanova i zbog toga insistiramo na uvažavanju ranije predatih zahteva.
Pregovori sa resornim ministarstvom se nastavljaju.
Sindikat će preduzimati aktivnosti vezano za apotekarske ustanove u skladu sa ranije donetim odlukama.

 

Na sednici Pokrajinskog odbora koja je održana 14. septembra 2016. u Novom Sadu, u fokusu rasprave bili su brojni nagomilani problemi: urušavanje materijalnog statusa i uslova rada, situacija u apotekarskim ustanovama, radno-pravni status zaposlenih koji rade na određeno vreme dve godine i duže, problemi u vezi sa skraćenim radnim vremenom i prekovremeni rad, isplata putnih troškova zaposlenih koji promene mesto prebivališta, odlazak stručnih kadrova u inostranstvo i dr.
Članovi Pokrajinskog odbora su ocenili da naglomilani problemi zahtevaju urgentna postupanja nadležnih institucija i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Državne apoteke su se suočile sa ozbiljnim finansijskim problemima sa perspektivom zatvaranja.Težak polozaj apoteka uslovljen je mnogobrojnim faktorima: neravnopravna i nelojalna tržišna utakmica sa apotekama iz privatnog sektora, neodrživa postojeća marža, nepostojanje plana mreže apoteka i zakonskog uređenja u sferi apotekarstva.
Državnim apotekama je potrebno veoma brzo, efikasno i sistemsko rešavanje problema, kako bi nastavile sa uspešnim radom i kako bi se očuvao radno-pravni status zaposlenih.
Ocenjeno je da je zaposlenima u apotekarskim ustanovama potrebna snažnija sindikalna podrška. Izražena je spremnost da se prava zaposlenih brane u kontaktu sa nadležnim institucijama, ali i svim sredstvima sindikalne borbe pa i izlaskom na ulice.
Velikom broju zaposlenih u zdravstvu na odredjeno vreme, koji su obavljali poslove dugi niz godina i stekli dragoceno radno iskustvo, prestao je ili će prestati radni odnos. Zbog propisa kojima se onemogućava zapošljavanje zdravstvene ustanove ostaju bez obučenog stručnog kadra, što će sigurno izazvati dodatne probleme u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite. Pogoršavaju se uslovi rada zaposlenih na neodređeno vreme i opet trpe krajnji korisnici – naši pacijenti. Članovi Pokrajinskog odbora očekuju da Ministarstvo zdravlja RS sagleda ovaj problem i izmeni propise koji bi omogućili da se sa tim zaposlenima zaključe ugovori o radu na nedredjeno vreme.
Ocenjeno je da nedostatak potrebnog broja izvršioca onemogućava kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite. Zaposleni su primorani da rade prekovremeno čak i na radnim mestima sa posebnim uslovima i sa skraćenim radnim vremenom. Nažalost ne postoji efikasan način da za sve to dobiju i odgovarajućuju finansijsku naknadu. Uslovi rada i opterećenje zaposlenih, koje nema satisfakciju u zaradama, dovodi do ogromnog nezadovoljstva, kao i želje za odlaskom u inostranstvo.
Članovi Pokrajinskog odbora su zauzeli jedinstven stav da su zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predugo bili saradljivi i čutljivi, te da je njihovo razumevanje i strpljenje pri kraju.

 

Ministarstvu zdravlja upućen je Zahtev za održavanje sastanka radi rešavanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama.

Dopis možete preuzeti klikom na sliku

dopis 06.09.2016

 

Danas sam, zajedno sa glavnom sestrom Doma zdravlja Sokoli Vrkić Anitom i predsednicom Udruženja zdravstvenih radnika Medaković Melindom, prisustvovao tribini u organizaciji Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, koja je trebalo da omogući neophodne informacije onima koji žele da uhlebljenje potraže u zemljama Evropske unije. Gosti iz Ministarstva rada, Nacionalne službe za zapošljavanje, komora zdravstvenih radnika, Komore zdravstvenih ustanova, jedne od agencija koja se bavi ugovaranjem poslova za naše zdravstvene radnike u Evropskoj uniji i predsednica sindikata (za koji nisam čuo do sada) održali su uvodna izlaganja a potom i odgovarali na pitanja prisutnih.

Sve u svemu, saznali smo da je za one koji nameravaju da posao potraže u zemljama Evropske unije, mnogo sigurnije da to učine preko Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno neke od agencija koje su dobile dozvolu za rad (spisak agencija možete pogledati ovde  ) Traženje posla u sopstvenom aranžmanu nosi sa sobom brojne rizike. Znanje jezika je naravno neophodno, a proces nostrifikacije diplome traje zavisno od radnog iskustva. Mislim da država sve čini kako bismo ostali ovde i radili za ove ponižavajuće plate. Iako Minhenska deklaracija postoji još od 2000. godine i direktive EU jasno propisuju normative, do danas nije učinjeno baš ništa na harmonizaciji našeg sistema obrazovanja (barem što se tiče medicinskih sestara i tehničara) sa obrazovanjem u EU. Važno je da su političarima puna usta priče o evropskim vrednostima. Taj nesklad obrazovanja je značajna prepreka za masovniji odlazak medicinskih sestara, a kada se tome doda i upisna politika koja je u neskladu sa potrebama tržišta rada, uz poplavu privatnih škola koje nude instant kvalifikacije. država ne mora da brine za jeftinu radnu snagu

Diskusija koja je usledila pokazala je koliko zaposleni u zdravstvu imaju očajničku potrebu da razgovaraju o brojnim problemima koji ih tište i da je većina prisutnih u stvari više tražila odgovore na pitanje kako ostati ovde i živeti od svog rada. Iako su pozivi poslati na oko 120 adresa, bilo je značajno manje učesnika. Ostali su na časovima nemačkog jezika - kako u šali reče jedna od prisutnih. Sagovornika za razgovore o problemima koji su glavni uzrok bežanije u inostranstvo nije bilo, ni predstavnika RFZO niti predstavnika Ministarstva zdravlja. Da su naše plate uvreda za zdrav razum ne treba više ni ponavljati. Koliko smo jadni očito govori diskusija jedne od učesnica, koja reče da njene koleginice više i ne kukaju na malu platu, već mole da ih neko zaštiti da ih ne tuku. Žale se ljudi na sve veću nesigurnost, na otpuštanja, na sve manje zaposlenih a sve više obaveza, na težak život, na neprepoznavanje određenih kvalifikacija u uredbi o koeficijentima. Problemi postoje godinama i uglavnom se gomilaju i uvećavaju, a rešavanje nije na vidiku. Danas nije bilo nikog relevantnog da čuje te probleme. Kako reče neko od gostiju, sada je vreme izbora, pa političari imaju važnijeg posla.
Vreme je da se pokrene ozbiljna borba za reševanje nagomilanih problema. Ili učite nemački.   

Standarde Evropske unije za poslove medicinskih sestara i babica možete pogledati ovde

 

Beograd, 16.03.2016. godine

Obaveštavamo Vas da će se tradicionalni 21. Susreti zdravlja održati u Čanju u periodu od 12. do 18. juna 2016. godine.
canj Za sve informacije u vezi prijave za učešće na 21. Susretima zdravlja možete se obratiti predsedniku sindikalne organizacije u vašoj ustanovi, odnosno predsedniku okruga-grada, POS-a ili Stručnoj službi Sindikata.
Podsećamo da je neophodno najkasnije do kraja marta 2016.godine prijaviti orijentacioni broj učesnika Organizacionom odboru 21. Susreta zdravlja.

 

 

Beograd, 14.03.2016. godine
USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA VEZANO ZA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA
Republički fond za zdravstveno osiguranje je odgovorio na dopis Sindikata broj 41/16 od 02.03.2016. godine koji se odnosi na zahtev Sindikata za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima u skladu sa PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

RFZO je potvrdio da će postupiti u skladu sa zahtevom Sindikata i dopisima Ministarstva zdravlja i da će se sredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima isplaćivati u skladu sa PROSEKOM ZARADE IZ STATISTIČKIH PODATAKA IZ DECEMBRA MESECA PREDHODNE GODINE.
Zahvaljujemo članstvu na iskazanoj podršci i strpljenju, a nadležnim državnim organima na uvažavanju opravdanog zahteva Sindikata.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti dopis koji je RFZO uputio predsedniku našeg Sindikata, kao i dopis koji je RFZO uputio svim filijalama i Pokrajinskom fondu.

Dopis predsedniku Sindikata   preuzmi pdf

Dopis RFZO filijalama u vezi sa jubilarnim nagradama   preuzmi pdf

 

Skupština Republike Srbije usvojila je 29. februara 2016. godine Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Zakon je 1. marta 2016. godine objavljen u "Službenom glasniku RS" br 18/2016

Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru   preuzmi pdf

 

Vlada Republike Srbije usvojila je predlog Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. O Zakonu se već raspravlja u Skupštini Srbije i očekuje se usvajanje po hitnom postupku.

Beograd, 18.02.2016. godine

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja odgovorilo na urgenciju Sindikata vezano za hitno postupanje, poštovanje zakona i uvećanje plata svim zaposlenim u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite za 3% počev od plate za decembar 2015. godine.
Tim povodom, navedeno ministarstvo je uputilo dopis Ministarstvu finansija.
U prilogu ovog obaveštenja, možete videti navedene dopise.

Dopis Ministarstvu finansija     preuzmi pdf

Dopis Sindikatu     preuzmi pdf

Beograd, 17.02.2016. godine

JUBILARNE NAGRADE U SKLADU SA PROSEKOM IZ DECEMBRA

Obaveštavamo Vas da je Komisija za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU dala mišljenje broj 110-00-00155/2015-05, kojim se potvrđuje da se jubilarna nagrada zaposlenima za 10, 20, 30 i 35 godina rada provedenih u radnom odnosu isplaćuje u skladu sa prosekom zarade iz statističkih podataka iz DECEMBRA MESECA PREDHODNE GODINE nezavisno od toga kada se podaci o zaradi objavljuju.
Podsećamo da prosečna zarada po zaposlenom isplaćena u decembru 2015.godine iznosi 70.763,00 dinara.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti navedeno mišljenje Komisije, kao i podatak o prosečnoj zaradi u decembru 2015. godine koji je objavljen u Službenom Glasniku Republike Srbije.

Mišljenje Komisije    preuzmi pdf

Pregled decmbarskih zarada  preuzmi pdf

Beograd, 12.02.2016. godine

ZAPOSLENIMA KOJI SU PRIMILI VIŠE ZARADA U JEDNOM MESECU BIĆE REFUNDIRAN ”SOLIDARNI POREZ”

Obaveštavamo Vas da je nakon više od dve godine od preduzimanja aktivnosti Sindikata vezano za uvođenje ”solidarnog poreza” u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, Vlada Republike Srbije donela zaključak kojim se omogućava povraćaj nezakonito naplaćenog iznosa poreza. Podsećamo da je naš Sindikat prvi preduzeo aktivnosti i ukazao na nepravilnosti do kojih je doveo ovako nakaradan zakon.
Ukazujemo još jednom da je Sindikat 12.02.2014. godine POKRENUO INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU ("Službeni glasnik RS", br. 108/2013) SA ZAHTEVOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE.
Ovim povodom, Ustavni sud se još uvek nije oglasio.Nesumnjivo je da je sporni zakon u celosti neustavan.
Zaposleni kojima je Poreska uprava obračunala i naplatila porez koji se odnosi na objedinjene zakasnele isplate plata u jednom mesecu, koje zbirno prelaze iznos od 60.000,00 dinara, mogu da PODNESU ZAHTEV NADLEŽNOJ PORESKOJ UPRAVI I NOVAC ĆE IM BITI VRAĆEN!
Sa ponosom ističemo da je naš Sindikat izvojevao još jednu pobedu i uspeo da zaštiti naše članove i sve zaposlene u javnom sektoru koji su bili oštećeni primenom navedenog zakona.
Sindikat će i nadalje biti prvi u preduzimanju aktivnosti u cilju zaštite prava zaposlenih.

Beograd, 6.02.2016. godine
Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, kojoj je prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić, postignuta je saglasnost oko Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Iz navedenog izdvajamo sledeće:
- Plata i elementi plate uređuju se i Kolektivnim ugovorom
- Keoficijent ne sadrži naknadu za regres i topli obrok. O njihovoj visini odluku će donositi Vlada uz predhodno pribavljeno mišljenje SES-a
- Naknada za minuli rad ostaje 0,4% po godini staža (u javnom sektoru)
- Naknada plate je nepromenjena , kao u Zakonu o radu.
- Danom primene, plata zaposlenog ne može biti manja od plate koju je zaposleni imao pre primene ovog zakona!
O svim ostalim detaljima bićete obavešteni od strane predsednika Sindikata.

SES

 

Danas, 3.02.2016. godine u periodu od 11 do 12 sati održan je štrajk upozorenja u Domu zdravlja Bačka Topola. Odluku o štrajku upozorenja u svim ustanovama zdravstva doneo je Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Povod: Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Namera vlasti da nam ukinu dodatak za minuli rad i da promene način obračuna naknada zarade, a već smo odavno uskraćeni za topli obrok i regres za godišnji odmor, nakon smanjenja zarade od 10% u prošloj godini i realnog pada vrednosti  naših zarada koje traje godinama, dovelo je do ogromnog nezadovoljstva zaposlenih.

Nezadovoljstvo nacrtom zakona, pa pregovori u Radnoj grupi Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, pa dogovor koji je voljom jednog ministra bačen u smeće, uz izgovorene vrlo neprijatne aluzije na promenu države onima kojima se to ne sviđa. Pregovori se nastavljaju, a sindikati su ovog puta odlučniji nego ikada da je dostignuta crvena linija preko koje nas više ne mogu gaziti.

Sa ponosom ističem da su se danas svi oni kojima je minimum procesa rada to dozvoljavao, odazvali pozivu Sindikata, bez obzira na sindikalnu pripadnost.  U glavnom hodniku na prizemlju bili su okupljeni rame uz rame lekari, sestre i nezdravstveni radnici, jedinstveni u iskazivanju odlučnosti da se minimum profesionalnog, a rekao bih i ljudskog dostojanstva, brani svim silama. Pročitano je saopštenje Sindikata i okupljenima predstavljena problematika vezana uz sporni zakon. Problema ima mnogo, ali je ovaj sada gorući. Sindikat nema nameru da dozvoli dalje atake na ionako ozbiljno narušen socijalni status zaposlenih.

Hvala svima koji su danas prisustvovali okupljanju u Domu zdravlja, kao i onima koji su u skladu sa minimumom procesa rada na svojim radnim mestima pružali moralnu podršku i podstrek okupljenima.

predsednik Sindikalne organizacije
Vojislav Živković 

okupljanje 03022016

 

Beograd, 2.02.2016. godine

Povodom informacija koje su se pojavile u sredstvima javnog informisanja o tome da su uvaženi zahtevi sindikata vezano za tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, obaveštavamo Vas da je neophodno sprovesti sindikalne aktivnosti povodom štrajka upozorenja zakazanog za 03.02.2016.godine u skladu sa donetom odlukom ROS-a.
Reprezentativni sindikati javnih službi su održali konferenciju za štampu na kojoj je potvrđeno da će se štrajk upozorenja održati sutra u skladu sa ranije donetim odlukama.
U Sindikat je pristigla izmenjena verzija Nacrta Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Navedena verzija sadrži značajne izmene i odredbe o kojima ranije nije bilo razgovora.
Tim povodom, u četvrtak 04.02.2016.godine, održaće se sastanak ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički sa predstavnicima reprezentativnih sindikata javnih službi.
Zakazan je i sastanak sa predsednikom Vlade Republike Srbije Aleksandrom Vučićem u subotu 06.02.2016.rodine, kada će biti održana i sednica SES-a.
U zavisnosti od rezultata razgovora sa predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, nadležni organi Sindikata će razmatrati odluku o eventualnoj obustavi planiranih sindikalnih aktivnosti.

strajk upozorenja 2016

 

Plakat možete preuzeti klikom na sliku

strajk zdravstvo

Beograd, 28.01.2016. godine

ROS doneo odluku o organizovanju štrajka upozorenja ukoliko se ne uvaže zahtevi sindikata vezano za Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Obaveštavamo Vas da je Republički odbor Sindikata doneo odluku da se održi jednosatni štrajk upozorenja ukoliko se ne uvaže zahtevi Sindikata vezano za predloženi tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Ukoliko se zahtevi Sindikata ne uvaže, Štrajk upozorenja će se održati u sredu 03. februara 2016. godine u periodu od 11 do 12 časova.
Podsećamo da su reprezentativni sindikati javnog sektora uputili predsedniku Vlade Republike Srbije zahtev za održavanje sastanka povodom navedenog zakona.
Ukoliko se sastanak ne održi, odnosno ne dođe do prihvatljivog rešenja, Sindikat će u skladu sa zakonom, u ponedeljak predati nadležnim državnim organima dokumentaciju o održavanju štrajka upozorenja.
Shodno postignutom dogovoru, isto će učiniti i svi ostali reprezentativni sindikati javnih službi.
Ne pristajemo na dalje umanjivanje prava zaposlenih!
Pozivamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite da uzmu učešće u aktivnostima Sindikata, kao i sve zaposlene koje će ovakav nakaradni neoliberalni zakon u potpunosti diskriminisati i dodatno pogoršati radno-pravni i materijalni položaj.
O ishodu pregovora, ukoliko ih bude, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

preuzmi pdf

 

Beograd, 26.01.2016. godine
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić

PREDMET: ZAHTEV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA POVODOM ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Poštovani,
Reprezentativni sindikati javnog sektora obraćaju Vam se sa zahtevom za održavanje sastanka povodom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Nakon višemesečnih pregovora radne grupe SES-a za izradu navedenog zakona i postizanja saglasnosti vezano za ključna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, ministar finansija Dušan Vujović nije dao saglasnost na predloženi tekst. Zaposlenima je osporeno pravo pre svega na minuli rad, naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu, naknada troškova za ishranu, pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora...
Napominjemo da će se ukidanjem navedenih prava zaposlenih, plate zaposlenih drastično umanjiti. Podsećamo da je zaposlenima u 2015. godini već smanjena plata za 10%. Apsolutno je neprihvatljivo svako dodatno umanjenje ionako niskih plata.
Ukoliko Vlada Republike Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje dostignuti nivo prava zaposlenih koja su garantovana Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, sindikati javnog sektora će biti primorani da preduzmu radikalniji vid sindikalnih aktivnosti.
Sa iznetog, Sindikati očekuju da iskazani zahtev uzmete u razmatranje no hitnom postupku i u najkraćem mogućem roku zakažete sastanak na kome bismo Vam neposredno ukazali na opravdane zahteve reprezentagivnih sindikata javnog sektora i došli do prihvatljivog rešenja koje bi bilo u interesu svih.

preuzmi pdf

Beograd, 22.01.2016. godine

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obaveštava članstvo, sve zaposlene i celokupnu javnost da na sednici Socijalno-ekonomskog saveta koja je održana 21.01.2016.godine, nije postignuta saglasnost vezano za tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Nakon višemesečnih pregovora radne grupe SES-a za izradu navedenog zakona i postizanja saglasnosti vezano za ključna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, ministar finansija Dušan Vujović nije dao saglasnost na predloženi teskt.
Naime, navedeni ministar je osporio pre svega prava zaposlenih na minuli rad, naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu...
Ministar je nakon svog izlaganja rekao da neće dozvoliti ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o radu i poručio prisutnima:”VI NAĐITE DRUGU DRŽAVU.”
Nije nam poznato na osnovu kojih zakonskih ovlašćenja jedan ministar finansija može osporiti tekst predlagača zakona čiji je ministar istovremeno i potpredsednik Vlade Republike Srbije i na osnovu čega poručuje zaposlenima da traže drugu državu.
Zar je malo mladih, školovanih ljudi poput lekara i medicinskih sestara i tehničara napustilo Republiku Srbiju?
Očigledno nije, jer nas ministar finansija otvoreno tera da napustimo zemlju.
Možda će u tom slučaju budžet biti u skladu sa zahtevima Svetske banke.
Napominjemo da će se ukidanjem prava zaposlenih na minuli rad i naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu, plate zaposlenih drastično umanjiti.
Zar je ministar zaboravio prošlogodišnje smanjenje plata za 10%?
Ne pristajemo na dodatno umanjenje ionako malih plata.
Ukoliko Vlada Republike Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje prava zaposlenih, sindikati javnog sektora će organizovati proteste i stupiti u štrajk!!!
Ovo su danas na konferenciji za novinare poručili predstavnici sindikata javnog sektora.
U toku sledeće nedelje biće održane sednice organa sindikata javnih službi na kojima će se doneti potrebne odluke, a potom i dati instrukcija članstvu o daljim aktivnostima Sindikata.

Beograd, 18.01.2016. godine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
v.d. direktor, dr Verica Lazić

PREDMET : ZAHTEV ZA HITNU IZMENU UREDBE O KOEFICIJENTIMA

Poštovani,
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije smatraju da je neophodno da se po HITNOM postupku izvrši izmena Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni glasnik PC", br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) za zaposlene u Zavodima i službama hitne medicinske pomoći.
Navedeno se prvenstveno odnosi na vozače hitne medicinske pomoći kako bi se omogućilo da svi vozači u ovim službama imaju isti koeficijent i stvorio zakonski osnov da dostignuti nivo prava zaposlenima zadrži.
Sindikati insistiraju da se ne vrši smanjivanje plata, odnosno koeficijenata vozačima u navedenim službama.
Očekujemo Vaše postupanje po iskazanom zahtevu i hitnu izmenu Uredbe.

Beograd, 14.01.2016. godine
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ( Sl. Glasnik RS broj 103/2015) predviđeno je da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite mogu povećavati za 3%.
Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela Zaključak broj 121-13723/2015-1 kojim je predviđeno :
„ Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“
Primenom ovakve osnovice zaposleni iz osam grupa poslova u zdravstvu i devet u socijalnoj zaštiti – što predstavlja trećinu zaposlenih, ostaće bez obećanog povećanja plata.
Podsećamo na izjavu premijera da će svi zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imati povećanje plata u ovoj godini što je u suprotnosti sa Zaključkom Vlade.
Da li je obećanje - ludom radovanje ili će Vlada shvatiti da će trećina zaposlenih u ovim delatnostima ostati bez povećanja plata.
Očekujemo hitno postupanje Vlade i donošenje novog zaključka kako bi se ispoštovale odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i ispravila nepravda prema zaposlenima sa najnižim platama.

 Beograd, 14.01.2016. godine

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ( Sl. Glasnik RS broj 103/2015) predviđeno je da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite mogu povećavati za 3%.
Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela Zaključak broj 121-13723/2015-1 kojim je predviđeno :
„ Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“
Primenom ovakve osnovice zaposleni iz osam grupa poslova u zdravstvu i devet u socijalnoj zaštiti – što predstavlja trećinu zaposlenih, ostaće bez obećanog povećanja plata.

Beograd, 13.01.2016. godine

DIREKTORIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
PREDSEDNICIMA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA

PREDMET: OBAVEŠTENJE O ISKAZIVANJU SOLIDARNOSTI POVODOM TRAGIČNO NASTRADALE ZAPOSLENE
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije predlažu da se u znak solidarnosti povodom ubistva na radnom mestu naše koleginice LJubinke Popović danas 13.januara 2016. godine u svim zdravstvenim ustanovama obustavi rad na pet minuta u periodu od 13:00 do 13:05 časova, kako bismo ćutanjem odali poštu tragično nastradaloj koleginici.
Smatramo da je ovakav vid solidarnosti najmanje što možemo da učinimo u ovom trenutku.

preuzmi pdf

 

zasto

cestitka za novorodjence

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com