• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
Odbor za zdravlje i porodicu
Predsednik, doc. dr Darko Laketić 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje INICIJATIVU za izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju na način da se zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka, odnosno pružanja usluga zdravstvene zaštite licima obolelim od zaraznih bolesti, OMOGUĆI ISPLATA NAKNADE ZARADE U VISINI 100% PROSEČNE ZARADE U PRETHODNIH 12 MESECI PRE MESECA U KOJEM JE NASTUPILA PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD.
Poznato Vam je da je u toku epidemija malih boginja (morbila) i da je zbog kontakta sa pacijentima sve više zaposlenih obolelo od ove zarazne bolesti.
Propisima koji su na snazi, zaposlenima u ovom slučaju pripada pravo na naknadu zarade u visini od 65%. Smatramo da je apsolutno neophodno izmeniti pozitivne propise i ispraviti nepravdu prema zaposlenima koji obole na radu i u vezi sa radom usled navedenih okolnosti. Zaposleni se nesebično žrtvuju da pruže svu neophodnu zdravstvenu uslugu pacijentima, a za to budu ”nagrađeni” sa drastično umanjenom platom usled privremene sprečenosti za rad.
Dakle ukoliko u slučaju proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti zaposleni u ustanovama zdravstva budu privremeno sprečeni za rad usled pružanja usluga licima obolelim od zarazne bolesti, apsolutno je neophodno propisati naknadu zarade u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.
Isključivo na ovaj način bi se ispravila nepravda prema zaposlenima.
Očekujemo da ovu inicijativu prihvatite kao svoju i iznesete predloge izmena i dopuna navedenih propisa pred nadležne državne organe. 

Predsednik, dr Zoran Savić

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 28.12.2017.godine donela Zaključak kojim se daje saglasnost na Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave do 31.12.2018.godine.

Potpisnici ovog, za zaposlene veoma važnog sporazuma su ispred Vlade Republike Srbije ministar zdravlja ass. dr Zlatibor Lončar, a ispred reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije predsednici Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”.

U toku je procedura objavljivanja Sporazuma u Službenom glasniku Republike Srbije.

Prema informacijama koje smo dobili od RFZO, transfer sredstava za plate zdravstvenim ustanovama biće izvršen 3. januara 2018.godine.
Na sinoćnoj sednici Vlad RS donet je Zaključak o povećanju plata, ali isti još uvek nije dostavljen RFZO.
Po dobijanju navedenog zaključka RFZO će obavestiti zdravstvene ustanove o vremenu isplate uvećanog dela plate.

POSTIGNUTA NAČELNA SAGLASNOST O PRODUŽENJU VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DELATNOST ZDRAVSTVA

Obaveštavamo Vas da je na današnjem sastanku u Ministarstu zdravlja kome su prisustvovali pregovarački tim Vlade Republike Srbije i reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije potpisnici Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”, POSTIGNUTA NAČELNA SAGLASNOST O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA.
To znači da je neophodno da o ovom pitanju zauzme stav Vlada Republike Srbije, resorna ministarstva, kao i Ministarstvo finansija.
Nakon dobijanja saglasnosti od navedenih državnih organa, nastaviće se dalja procedura u skladu sa zakonom.
O svim dešavanjima, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje URGENCIJU za isplatu jednokratne pomoći, odnosno novogodišnje nagrade u iznosu od 10.000,00 dinara za sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Na predlog Vlade Republike Srbije, u skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), kojim je propisano da se u članu 16. posle stava 2. dodaje novi stav 3, koji glasi:
„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, isplata nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije u 2017. godini može se vršiti na osnovu odluke Vlade.”.

Sindikat pozdravlja nameru Vlade da se izmenom propisa stvore uslovi za navedene isplate, kao i činjenicu da će se jednokratna isplata u iznosu od 10.000,00 dinara isplatiti zaposlenima u vojsci, policiji i službama bezbednosti.
Zahtevamo da zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imaju jednak tretman sa zaposlenima u delu javnog sektora kojima će se isplatiti jednokratna pomoć.
Još jednom ističemo da zaposleni iz šest grupa poslova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Uredbe o koeficijentima… i drugih akata, nemaju ni minimalnu zaradu.
Podneli smo najveći teret krize. Čuvari smo socijalnog mira.
Omogućite nam da za novogodišnje praznike obradujemo svoje najbliže, apsolutno to zaslužujemo!
Očekujemo Vaše postupanje i ispravljanje nepravde prema zaposlenima koji obavljaju najsloženije poslove vodeći brigu o zdravlju i zbrinjavanju korisnika naših usluga.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta potvrđeno da će zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite biti UVEĆANE PLATE ZA 10%, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2017.GODINE.

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 

OBAVEŠTENJE O STAVU REPREZENTATIVNIH SINDIKATA POVODOM MOGUĆNOSTI UVOĐENJA VARIJABILNOG DELA PLATE

Reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” iskazuju jedinstven stav da razgovori o uvođenju varijabilnog dela plate otpočnu nakon početka primene sistemskih zakona i nakon što u saradnji sa resornim ministarstvima usaglasimo jasne kriterijume i merila za vrednovanje rezultata rada u skladu sa zakonom.
Tokom 2018.godine u 14. bolnica iz Plana mreže zdravstvenih ustanova sprovodiće se pilot projekat tzv. DRG sistem. Na osnovu tog projekta stvoriće se polazna osnova za utvrđivanje kriterijuma i merila za vrednovanje rezultata rada i mogućnost uvođenja varijabilnog dela plate.
Stav Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je da u skupštinsku proceduru ulaze isključivo zakoni u onoj formi koja je prošla javnu raspravu, a podsećamo da je na Socijalno-ekonomskom savetu data podrška sistemskim zakonima kojima je propisano da početkom primene ovih zakona zaposleni zadržavaju svoju zatečenu platu, dakle ona se ne može umanjivati.
Reprezentativni sindikati ostaju pri ovom stavu.
Smatramo da je reforma zdravstvenog sistema neophodna, ali da je ne smemo uvoditi na brzinu, već isključivo na osnovu činjenica i pokazatelja koje pokaže DRG sistem i s tim u vezi određivanja kriterijuma i merila za vrednovanje rezulatata rada zaposlenih.
Mišljenja smo da je apsolutno potrebno da tokom 2018.godine utvrdimo sve činjenice i okolnosti koje su neophodne za adekvatno vrednovanje rezultata rada svakog zaposlenog u zdravstvenom sistemu, pa da se nakon toga vođenjem socijalnog dijaloga sa jasno iskazanim kriterijumima i merilima razmotri mogućnost uvođenja u sistem i varijabilnog dela plate.
Obzirom da je sistemskim zakonima propisano da se kolektivnim ugovorom mogu urediti standardni, odnosno očekivani rezultati rada i način njihovog merenja, to je još jedan od razloga da se konačna odluka donese tokom naredne godine, jer je za kolektivno pregovaranje potrebno vreme.
Očekujemo da uvažite opravdane stavove reprezentativnih sindikata

Sindikat zaposlenih u zdravstvu                               GSZSZ „Nezavisnost“
i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić                                       Predsednik Zoran Ilić

 

Reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” Vam shodno članu 263. stav 2. Zakona o radu upućuju zahtev za potpisivanje sporazuma o PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave NA PERIOD OD GODINU DANA.
Nadležni organi reprezentativnih sindikata su doneli ovakvu odluku, pre svega zbog činjenice da je važeći Posebni kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015) objavljen dana 06.januara 2015. godine, a da je shodno članu 151. PKU stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dakle 14. januara 2015.godine, da ističe protekom tri godine od dana njegovog stupanja na snagu (14.januara 2018.godine) i da pregovori za zaključivanje novog ugovora još uvek nisu otpočeli.

Razlozi za naslovljeni zahtev su brojni i opravdani, a naročito zbog najavljenog odlaganja početka primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/16 i 108/16), za 01.januar 2019.godine i predložene izmene koeficijenata. Takođe, u toku je postupak donošenja Zakona o zaposlenima u javnim službama koji uvodi brojne novine u radne odnose zaposlenih i obavezu da se mnoga pitanja rešavaju kolektivnim ugovorima, od kojih izdvajamo postavljanje sistema vrednovanja rezultata rada. Najavljena je i mogućnost uvođenja varijabilnog dela plate, koje pitanje takođe treba bliže urediti kolektivnim ugovorom. Početak primene ovog zakona je takođe najavljen za januar 2019.godine. Napominjemo i da je u toku izrada novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i Zakona o zdravstvenom osiguranju, a ti zakoni su veoma važni za radno-pravni položaj zaposlenih.
Sa svim ovim i drugim propisima, moramo upodobiti novi PKU za delatnost zdravstva, te smatramo da je jedino moguće i racionalno rešenje, da po usvajanju istih od strane Narodne skupštine Republike Srbije, pristupimo pregovorima i nakon godinu dana zaključimo ugovor koji će u svemu biti u skladu sa pozitivnim propisima i potrebama koje imaju zaposleni u delatnosti zdravstva.
Očekujemo da u svojstvu učesnika u kolektivnom ugovoru prihvatite potpisivanje sporazuma u skladu sa iskazanim zahtevom i u zakonom predviđenom roku, kako bismo imali dovoljno vremena za pregovaranje i zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost zdravstva. 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić

Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”
Predsednik, Zoran Ilić

Obaveštavamo Vas da je juče u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici Radne grupe za vrednovanje radnih mesta, predstavnici Ministarstva zdravlja i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici reprezentativnih sindikata koji učestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta.
Razgovarano je o vrednovanju radnih mesta u zdravstvu.
Sindikat insistira da se zadrži postojeći odnos između plata (odnos između najniže i najviše plate da ostane 1:5), kao i da se svi zaposleni vrednuju u skladu sa težinom poslova koje obavljaju u zdravstvu.
Sindikat je ukazao da zaposleni u psihijatrijskim ustanovama moraju biti adekvatno sagledani obzirom na specifične uslove rada i dostignuti nivo prava (psihijatrijski dodatak).
Razgovori se nastavljaju u toku sledeće nedelje, a o svim detaljima, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA

Ministar, Zoran Đorđević
 

Zbog alarmantanog stanja u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite u smislu manjka broja izvršilaca, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da se broj zaposlenih na neodređeno vreme poveća do onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017).
Članom 12. stav 1. i 2. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US) propisano je da ako je broj zaposlenih u organizacionom obliku manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, broj zaposlenih se može povećavati najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, a ako se u postupku racionalizacije izvrši racionalizacija broja zaposlenih na broj manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, organizacioni oblik može povećavati taj broj najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, osim za ona radna mesta, odnosno poslove na kojima je sprovedena racionalizacija.

Stavom 3. istog člana propisano je da se povećanje broja zaposlenih za vreme primene ovog zakona u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana može izvršiti bez posebnih zahteva i saglasnosti.

Članom 19. navedenog zakona propisano je da u periodu sprovođenja racionalizacije u skladu sa odredbama ovog zakona, radi praćenja sprovođenja akta o maksimalnom broju zaposlenih, organizacioni oblici u javnim službama iz člana 2. stav 3. ovog zakona, dužni su da akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta dostavlјaju na prethodnu saglasnost ministarstvima u čijem delokrugu se nalaze poslovi za čije obavlјanje su obrazovane javne službe. 

Shodno navedenom, po dobijanju saglasnosti na akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta od strane resornog ministarstva, poslodavac može shodno članu 12. da izvrši povećanje broja zaposlenih za vreme primene ovog zakona bez posebnih zahteva i saglasnosti do onog broja koji je određen aktom Vlade.

Sindikat zahteva da se kadrovski planovi zdravstvenih ustanova upodobe sa aktom Vlade o maksimalnom broju zaposlenih, kako bi se omogućio nesmetan rad ustanova.

Sadašnje stanje je neodrživo i trpe kako zaposleni, tako i korisnici usluga zdravstvene i socijalne zaštite.

Podsećamo i da je članom 10. stav 1. propisano da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, zbog privremeno povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaklјučenih neposredno ili preko omladinske ili studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovima ne može biti veći od 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme kod organizacionog oblika.

Zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za bolјim uslovima rada i materijalnim položajem. Sve nas je manje, s toga insistiramo na doslednom sprovođenju zakona i akta Vlade o maksimalnom broju zaposlenih.
Očekujemo poziv za održavanje sastanka u najkraćem mogućem roku i realizaciju zahteva u skladu sa pozitivnim propisima.

Predsednik
dr Zoran Savić     

Obaveštavamo Vas da je nastavlјena rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Obaveštavamo Vas da je nastavlјena rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Sastanku koji je održan danas u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave prisustvovali su ministar Branko Ružić sa saradnicima, predstavnici sindikata zdravstva, prosvete, nauke i predškolskog obrazovanja i predstavnici resornih ministarstava.
Nakon održane višesatne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uvažilo većinu opravdanih primedbi Sindikata. 
Dogovoreno je da se sindikatima dostavi prečišćen tekst zakona, nakon čega će Sindikat zauzeti odgovarajuće stavove.

OBAVEŠTENJE O POSTUPANJU SINDIKATA POVODOM RADNE VERZIJE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama i netačnog obaveštavanja pojedinih sindikata u vezi sa istim, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vasobaveštava kako sledi:
Sindikat je odmah po dostavljanju Radne verzije spornog zakona iskazao ogromno nezadovoljstvopredloženim tekstom zakona. Smatramo da se spornim zakonom ne mogu uređivati niti umanjivatiprava koja su utvrđena zakonom o radu i kolektivnim ugovorom i zbog toga smo PROTIV OVAKVOGZAKONA!
Izvršili smo detaljnu analizu zakona, a zatim konkretne predloge za izmene i dopune zakonana 8 kucanih strana sa više od 60 primedbi dostavili resornim ministarstvima.
Svoje predloge smo obrazložili i usmenim putem na sastancima koji su održavani uMinistarstvu državne uprave i lokalne samouprave o čemu smo Vas ranije blagovremeno obavestili.
Predlozi Sindikata su ozbiljno uzeti u razmatranje na Radnoj grupi za izradu zakona i s tim uvezi očekujemo da dobijemo prečišćen tekst zakona (koji će i dalje moći da se menja).
Nakon toga organi Sindikata će izvršiti detaljnu analizu zakona i doneti odluku o daljimaktivnostima.
Do trenutka dobijanja novog teksta zakona, bespredmetno je preduzimanje bilo kakvihaktivnosti iz razloga što ne znamo da li su uvaženi naši stavovi. Nadamo se da će resornaministarstva uvažiti opravdane primedbe Sindikata, ali se istovremeno spremamo za radikalnijivid aktivnosti ukoliko to bude potrebno!
Molimo Vas da putem sajta Sindikata i android aplikacije pratite aktivnosti kojepreduzimamo, KAKO BI ČLANSTVO BILO BLAGOVREMENO I PRAVILNO OBAVEŠTENO O RADU SINDIKATA povodom ovako važnog zakona i DA NE UČESTVUJETE U AKTIVNOSTIMA KOJE NE VODI NAŠ SINDIKAT!
Nećemo dozvoliti umanjenje dostignutog nivoa prava zaposlenih, a očekujemo realizacijunajavljenog povećanja plata o čemu razgovaramo sa nadležnim ministarstvima.To znači da zahtevamo realno povećanje plata, odnosno PLATE KOJE MORAJU BITI ZNATNO VEĆEod onih koje smo imali u 2014. godini (pre umanjenja).

20.juni 2017.
RTV "Vojvodinom"

 

7. juna ove godine je u organizaciji fondacije Centar za demokratiju održana debata na temu „Princip solidarnosti i zdravstveni sistem Srbije“. To je platforma za razmenu mišljenja koja poslednjih deset godina okuplja kompetentne sagovornike, stručnjake, državne institucije, građane i nevladine organizacije, u potrazi za najboljim rešenjima za razvoj društva.

Zoran Savić, predsednik Sindikata i Dunja Civrić, predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata, učestvovali su u debati i izneli razloge za odlazak mladih ljudi, stručnih kadrova, lekara i medicinskih tehničara u inostranstvo: loši uslovi rada, nemogućnost zaposlenja, loši uslovi za razvoj profesionalne karijere...
Učesnici debate su upoznati sa manipulacijama kada se iznosi broj nezdravstvenih radnika i poredi sa razvijenim zemljama. Navodi se da je neproporcijalno visok udeo osoblja u našem sistemu, a zanemaruje se činjenica da razvijeni svet isključuje servisne službe iz tog broja.
Ukazano je i na nedostatak strategije razvoja zdravstvenog sistema i na nelogičnosti u raspodeli sredstava. Ako se zna da su preventivni programi, skrining malignih i hroničnih nezaraznih bolesti, osnova za očuvanje zdravlja nacije zašto se neproporcijalno malo sredstava odvaja za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaposlenje lekara u domovima zdravlja.
Otvorena su brojna pitanja koja ukazuju na težinu problema i nedostatak sistemskih zakona u oblasti zdravstva.

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Ana Brnabić

PREDMET:
IZJAŠNјENјE SINDIKATA POVODOM VAŠEG INTERVJUA DATOG NA RTV VOJVODINA POVODOM ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
Povodom Vašeg intervjua datog 06.06.2017.godine na RTV Vojvodina u emisiji Pravi ugao, a u vezi izjave da je postignut potpuni konsenzus vezano za Zakon o zaposlenima u javnim službama sa sindikatima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije se izjašnjava kako sledi:
Prihvatili smo da kroz vođenje socijalnog dijaloga pokušamo da popravimo po zaposlene u javnim službama veoma nepovolјnu predloženu Radnu verziju Zakona o zaposlenima u javnim službama, jer smo smatrali da je najgore moguće rešenje da navedeni zakon u datom obliku uđe u skupštinsku proceduru.
Nakon što nam je Radna verzija zakona dostavlјena, Sindikat je ukazao da je reč o izuzetno nepovolјnom tekstu zakona prema kojem se derogiraju odredbe zaklјučenih kolektivnih ugovora, Zakona o radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti...
Predloženi zakon u potpunosti obesmišlјava socijalni dijalog i u celosti uređuje sistem plata i dodataka na platu što je za sindikate apsolutno neprihvatlјivo i nije u skladu sa normiranjem u uređenim zemlјama Evropske unije.
Apsolutno je neprihvatlјivo da se odredbe Zakona o radu ne primenjuju na sve zaposlene u Republici Srbiji i da zaposleni u predloženom zakonu imaju manji nivo prava.
Zakon o zaposlenima u javnim službama bi trebalo da uredi samo specifičnosti javnih službi koje nisu propisane Zakonom o radu, ne derogirajući odredbe važećih kolektivnih ugovora.
Sindikat Vam je dostavio i konkretne predloge za izmene i dopune zakona u odnosu na zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite na 8 kucanih strana sa više od 60 primedbi.
Na sastancima kojim su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva rada i Ministarstva finansija nam je rečeno da uprkos upućenim primedbama i iznetim konkretnim predlozima za izmene i dopune zakona, određena prava moraju biti u skladu sa direktivama EU, što je nesprovodlјivo u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite zbog nedovolјnog broja izvršilaca.
Takođe, rečeno je da će Radna grupa nakon održanih sastanaka sa predstavnicima svih sindikata javnih službi dostaviti novu Radnu verziju ovog zakona.
Da li Vaša izjava data u sredstvima javnog informisanja znači da su sve primedbe Sindikata uvažene?
Ukoliko nisu, onda Vaša izjava da je postignut potpuni konzenzus sa sindikatima ne odgovara činjeničnom stanju.
Po dostavlјanju nove Radne verzije zakona, organi Sindikata će doneti odluku o dalјim aktivnostima.
Očekujemo da naše primedbe, sugestije, mišlјenja i predlozi budu uvaženi i da nećemo morati da svoja prava branimo na ulici, protestima i štrajkovima.
Razloge za takav vid aktivnosti imamo!
Jedan od razloga je i dalјe urušavanje apotekarskih ustanova i nezakonito izdavanje apoteka u zakup vlasnicima privatnog kapitala i Vaše nečinjenje u vezi sa tim.
Želimo da verujemo da je Vaša izjava data u sredstvima javnog informisanja istinita i da su uvažene sve primedbe Sindikata.
To dalјe znači da se predloženim zakonom neće zadirati u odredbe Zakona o radu i kolektivnih ugovora, kao i da će propisivati isklјučivo specifičnosti svake delatnosti javnih službi.
Očekujemo Vašu potvrdu iznetih stavova Sindikata.
S poštovanjem,
Predsednik, dr Zoran Savić

Dostavlјeno:

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Državni sekretar, prof. dr Berislav Vekić
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Aleksandar Vulin
Pomoćnik ministra, Zoran Lazić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović
Rukovodilac Grupe za sistem finansiranja plata u Sektoru budžeta, Slavica Manojlović

Na današnjem sastanku u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavlјeni su pregovori povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva finansija i predstavnici reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva.
Iznete su primedbe, mišlјenja, sugestije i konkretni predlozi za izmene i dopune zakona u odnosu na zaposlene u delatnosti zdravstva.
Većina primedbi našeg Sindikata je usvojena i treba da bude razmatrana i na Radnoj grupi za izradu zakona.
Sindikat je još jednom ukazao da su pojedine odredbe Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama nesprovodlјive u delatnosti zdravstva i da bez obzira na direktive EU u ovom trenutku ne mogu biti propisane na način kako je dato.
Ovo se odnosi najviše na normiranje dežurstva i prekovremenog rada zaposlenih, kao i zaposlenih koji rade sa skraćenim radnim vremenom.
Sindikat insistira da se zakon prilagodi faktičkom stanju, u suprotnom delatnost zdravstva će biti urušena.
Ponovili smo stavove iznete na ranijim sastancima da se dostignuti nivo prava zaposlenih NE MOŽE UMANјIVATI, ponovili smo predloge za uvećanje koeficijenata, uvođenje dodatnih nagrađivanja zaposlenih, prepoznavanje strukovnih škola i strukovnih specijalizacija, kao i da se kroz kolektivno pregovaranje utvrde i druga prava i sve specifičnosti koje imaju delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Predstavnici Ministarstva zdravlјa su uvažili opravdane zahteve Sindikata, što je prihvaćeno od strane resornih ministarstava.
Nakon višesatne rasprave, sastanak je završen prema planu rada i nastaviće se u narednim nedelјama.

Beograd, 11.4.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je 11.aprila 2017.godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja sa ministrom zdravlja ass. dr Zlatiborom Lončarom sa saradnicima.
Razgovarano je o otvorenim pitanjima.
Sindikat je insistirao na rešavanju statusa apotekarskih ustanova.
Ministar se složio za zahtevom Sindikata da se HITNOM izmenom pozitivnih propisa stvore uslovi za jednako poslovanje svih apoteka u Republici Srbiji, na čemu će se intenzivno raditi.
Sindikat je još jednom ukazao na gorući problem nedovoljnog broja izvršilaca u ustanovama.
S tim u vezi ministar zdravlja je izneo da je neophodno sprovesti još jedan krug racionalizacije, nakon čega će se u skladu sa aktom Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih izvršiti zapošljavanje zdravstvenih radnika do onog broja utvrđenog navedenim aktom.
Očekuje se prijem 2500 zdravstvenih radnika.
Obzirom da zaposlenima u delatnosti zdravstva nije isplaćena plata za decembar 2015.godine u skladu sa zakonom (uvećanje za 3%), ministar zdravlja je izneo uveravanja da će se razlika plate od 3% za decembar 2015. godine isplatiti zaposlenima do kraja tekuće 2017.godine.
Takođe, ministar je najavio da će u toku godine biti povećane plate svim zaposlenima.
Sindikat će kontinuirano vršiti pritisak na nadležne državne organe i sprovoditi aktivnosti u cilju poboljšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

VLADA USVOJILA ZAHTEV SINDIKATA

Beograd, 9.3.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije usvojila zahtev Sindikata i donela Zaključak kojim su se stvorili uslovi za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Podsećamo Vas da je Sindikat uputio premijeru i resornim ministarstvima zahtev da Vlada Republike Srbije donese zaključak o transferu novčanih sredstava na posebne račune zdravstvenih ustanova koje se nalaze u blokadi, a koji računi bi bili izuzeti od prinudne naplate i koji bi koristili za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih. Usvajanjem opravdanog zahteva Sindikata, stvorili su se uslovi za isplatu plata, troškova prevoza, otpremnina, jubilarnih nagrada... Kontinuirane aktivnosti Sindikata na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih se nastavljaju.

Beograd, 7.2.2017. godine
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić

MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović,

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

PREDMET : ZAHTEV ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA
OMOGUĆILA ISPLATA PLATE, ODNOSNO PUTNIH TROŠKOVA

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za donošenje novog zaključka Vlade Republike Srbije kako bi se omogućila isplata plata i putnih troškova zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.
Naime, kao što Vam je poznato, račun pojedinih zdravstvenih ustanova je u višemilionskoj blokadi duži vremenski period i nema naznaka kada i da li će se isti biti odblokirani.
Zaposleni ni na koji način nisu odgovorni za navedeno stanje, a svoje radne obaveze izvršavaju blagovremeno, savesno i profesionalno, kako bi se građanima pružila zdravstvena zaštita u skladu sa zakonom.
Sindikat zahteva da se iznađe rešenje koje bi omogućilo zaposlenima isplatu plata u skladu sa zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Sa iznetog, neophodno je da Vlada Republike Srbije donese zaključak o transferu novčanih sredstava na posebne račune zdravstvenih ustanova koje su blokadi, koji bi bio izuzet od prinudne naplate i koji bi koristio za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih.
Takođe, molimo resorna ministarstva da prihvate opravdanu inicijativu našeg Sindikata i daju predlog Vladi Republike Srbije da se navedeni zaključak odnosi na sve zdravstvene ustanove kojima se račun nalazi v blokadi u 2017. godini, na način kako ie to rađeno i u proteklim godinama. Nadamo se da ćete zakonom garantovana prava zaposlenih obezbediti, u skladu sa iskazanim zahtevom, te iznaći najbolje rešenje za dobrobit kako zaposlenih, tako i korisnika naših usluga.
Očekujemo Vaše postupanje u najkraćem mogućem roku.
S poštovanjem, Predsednik
dr Zoran Savić

prezmi pdf

zasto

cestitka za novorodjence

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com